Privacy Policy

SanYvan bvba

Het website-adres is: https://www.sanyvan.be

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op de website door SanYvan worden verzameld, hoe SanYvan deze gegevens gebruikt en hoe de gegevens worden beveiligd.

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden.

SanYvan kan in de toekomst besluiten de privacyverklaring te wijzigen indien bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens worden verwerkt die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Wanneer je de website bezoekt louter om informatie te vinden over SanYvan of haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van jouw geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer je ons wil contacteren door een contactformulier in te vullen, kan je gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en afbeelding) mee te delen.

Telkens als je persoonsgegevens verstrekt, zal SanYvan ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Je garandeert dat de gegevens die je aan SanYvan meedeelt jouw toebehoren, of althans dat je toestemming heeft om ze te gebruiken en aan SanYvan mee te delen. SanYvan kan je de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer je gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

SanYvan verwerkt de persoonsgegevens om met jou in contact te treden, om je de producten of diensten te kunnen leveren die je hebt gevraagd of waarvoor je je heeft geregistreerd.
SanYvan stuurt je enkel de info waarvoor je je inschrijft op de website zoals de nieuwsbrief.

Contactformulieren

Alle info die je ingeeft in onze contactformulieren bewaren wij voor een beperkte periode. Dit om service te kunnen verlenen aan jou als klant. Ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

SanYvan bvba maakt gebruik van Google Analytics om anoniem statistieken te verzamelen over het websitegebruik.

Data delen

SanYvan bvba zal geen persoonlijke of identificeerbare informatie over je verkopen of overdragen aan derde partijen zonder jouw toestemming op het moment van de dataverzameling.

SanYvan zal de door jou verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. Als SanYvan je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming vragen en kun je je ertegen verzetten.

SanYvan beschermt je gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van je gegevens, dan kun je contact opnemen met SanYvan via info@sanyvan.be.

Data bewaring

SanYvan bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Welke rechten je hebt over je data
Je kan verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Jouw data

Indien je gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij je gegevens verwerken, dan kun je ons verzoeken om je gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld.

SanYvan kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of het domein van de website langs waar je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat.

Jouw contactinformatie

In het geval van privacy specifieke gevallen kan je ons steeds contacteren via info@sanyvan.be.